Aranıyor...
14 Şubat 2019 Perşembe

Mikro İktisat Konu Anlatımı

16:06
 • Üretim İmkanları Eğrisi
 • Marjinal Dönüşüm Oranı
 • Tüketici Teorisi| Ordinal ve Kardinal Yaklaşım
 • Tüketici Dengesinin Değişmesi
 • Hicks ve Slutsky Yaklaşımı (Gelir ve İkame Etkisi)
 • Arz ve Talep Analizi| Piyasa Dengesi
 • Arz ve Talep Esnekliği ve Soruları
 • Örümcek Ağı Teoremi ve Bolluk Paradoksu (King Kanunu)
 • Üretim Teorisi
 • Maliyet Teorisi
 • Tam rekabet| Monopol| Monopolcü Rekabet| Oligopol Piyasaları
 • Yoğunlaşma Endeksleri
 • Faktör Piyasaları