Aranıyor...
7 Kasım 2012 Çarşamba

Mikro İktisat

18:49
Sınavlara hazırlık için kaliteli ve kolay anlaşılır, özet  ders notlarıdır.Notlar içerisinde aşağıdaki konular yer almaktadır.Anlatımlar grafiklerle desteklenmişlerdir.


MİKRO İKTİSAT TEMEL ÇERÇEVE DERS NOTLARI 3 I- GİRİŞ 3 MİKRO İKTİSADIN KONUSU VE MİKRO İKTİSADİ ANALİTİK YAKLAŞIMIN TEMEL ÇERÇEVESİ 3 II- FAYDA, FAYDA TEORİLERİ, 10 TÜKETİCİ DENGESİNİN OLUŞUMU ve TALEP ANALİZİ 10 TALEP ANALİZİ 26 TALEBİN ESNEKLİĞİ 28 III- ÜRETİM, ÜRETİM TEORİLERİ, 34 ÜRETİCİ DENGESİNİN OLUŞUMU ve ARZ ANALİZİ 34 ARZ ANALİZİ 46 IV- PİYASA DENGESİ ANALİZİ 48 V- KISA ve UZUN DÖNEMDE FİRMA MALİYETLERİ 56 VI- PİYASALARDA FİRMA DAVRANIŞLARI 63 A- TAM REKABET PİYASASINDA FİRMA DAVRANIŞI 63 B- MONOPOL PİYASASI 67 C. MONOPOLCÜ (TEKELCİ) REKABET PİYASASI 70 D- OLİGOPOLDE FİRMA DENGESİ 71 VII- FAKTÖR PİYASALARI 73 VIII- GENEL DENGE ve TOPLUMSAL REFAH 80 GİRDİ PİYASALARINDA GENEL DENGE 83 (GİRDİLERİN ÜRETİCİLER ARASINDA ETKİN DAĞILIMI) 83 ÜRETİM İMKANLARI EĞRİSİ 84