Aranıyor...
7 Kasım 2012 Çarşamba

İngilizce Cümlenin Temel Unsurları

10:41
Cümlenin temel unsurlarını Verb(fiil) ve Noun(isim) olarak ikiye yırabiliriz, çünkü ibr cümle temel olarak bir özne ve bir fiilden oluşur.Cümlenin öznesi isim ya da isim gibi işlev gören herhangi bir yapı olabilir.Ancak, ingilizce'de Noun Pharase adı verilen sadece bir isimden değil ismin önüne gelerek onu niteleyen kelimeler dizisinden oluşan bir ypı bulunmaktadır.

1-Verb( Fiil):İngilizce'de fiilleri nesne alıp almadıklarına ya da kaç nesne aldıklarına göre 3 başlık altında inceleyebiliriz.Bu gruplandırmayı yapmamızın temel amacı daha sonra işleyeceğimiz Passive Voice (Edilgen Çatı) konusunda edilgenliği anlatırken fiillerin nesne alıp almadıklarına göre bir yaklaşım kullanılacak olmasıdır.Buna göre ingilizce'de fiilleri,

a) Vİntransitive Verbs - Nesne Almayan Fiiller
b)V+O Transitive Verbs - Tek Nesne Alan Fiiller
c)V+O+O Ditransitive Verbs - İki Aesne Alan Fiiller

2-Noun Phrase(İsim Öbeği):İngilizce bir cümleyi anlamak için en önemli hususlardan birisi o cümledeki Noun Pharase yapılarını anlayabilmektir, çünkü Noun Phrase yapılarını yapıları sadece tek bir isimden oluşabileceği gibi , çeşitli kelimelerin birleşiminde  de oluşabilir.