Aranıyor...
7 Kasım 2012 Çarşamba

İngilizce Cümlenin Öğeleri - Subject (Özne)

10:43
İngilizce'de cümle dizilimi genel olarak Subject + Verb + Object şeklindedir.Ancak cümlede kullanılan fiil nesne almayan fiil ise(neyi ya da kimi sorusuna cevap vermiyorsa) nesne kullanılamayacağı için sadece Subject + Verb dizilimi de cümle yapmak için yeterli olabilir.Şimdi sırasıyla Subject,Verb ve Object kavramlarını inceleyelim.

A) Subject (Özne): Cümlede özne pozisyonunda kullanacağımz yapıları işleyeceğimiz bu bölümde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta büün yapıların isim ya da isim gibi bir işlev gören yapılar olmalarıdır.Çünkü bir cümlenin öznesi ancak isim ya da isim gibi bir işlev gören gören yapılardan oluşbilir.

1) Noun Phrase (İsim Öbeği): Noun Phrase yapıları bir cümlede özneyi oluşturabilecek yapılardandır.
-The car is expensive
-Araba Pahalı

-Some awfully rich men came here to spend the weekend.
-Birkaç çok zengin adam hafta sonunu geçirmek için buraya geldi.

2) Subject Pronouns (I, You, He, She, İt, We, You, They):Bu gruba Özne Zamirleri şeklinde isim verilebilir.

-She hates cooking.
-Yemek yapmaktan nefret eder.

-They arrived at the crime scene later than the police.
-Onlar suç mahaline polislerden sonra ulaştılar.

3) Ving Gerund: Türkçe'de Fiilimsi adı altında işlenen bu fiilden isim yapmanın iki yolundan biridir.Bir isim gibi bir işlev gördüğü için de cümlede özne pozisyonunda kullanabileceğimiz alternatif bir yapıdır.

-Learning is a never ending process.
-Öğrenme sonu olmayan bir süreçtir.

-Reading is not an end itself
-Okuma başlı başına bir amaç değildir

4) To V0(infinitive): Türkçe'de mastar adı altında işlenen bu yapı fiilimsilerden sonra fiilden isim yapmanın ikinci yoludur.Bir isim gibi bir işlev gördüğü için de cümlede özne pozisyonunda kullanabileceğimiz bir alternatif yapıdır.

-To read book makes one knowlodgeable
-Kitap okumak lişiyi bilgilenddirir

5) İşaret Zamirleri (This, these,That, Those): Devamlarına isim alıp işaret sıfatı olarak da kullanılabilen bu yapılar, devamlarına isim almadan bir isme gönderme yapmak için de kullanılabilirler.Bu durumda ismin yerini tuttuğu için işaret zamiri olarak adlandırılırlar.

-These wil prove bue useful
-Bunlar faudalı olacak

6) Bazı Miktar İfadeleri (Some, Both, None, All, Many Etc.): genelde devamlarına bir isim alıp onun miktarını anlatmak için kullaılan bazı miktar ifadeleri, devamlarına isim almadan; yani bahsi edilen bir ismin yerine zamir olarak da kullanılabilirler.ancak, bu durumda neye gönderme yaptıkları daha önceden verilen bir cümleden anlaşılabilmektedir.Zamir olarak ismin yerine kullanıldıkları için de cümlede özne oabilirler.

-Both are my friends.
-İkisi de benim arkadaşım

-Some believe that he is the murdered
-Bazıları katilin o olduğuna inanıyor.

7) Noun Clauses ( İsim Cümlecikleri): Noun clause yapılarıher ne kadar kendi içinde tam bir cümle gibi olsalar da cümle içinde cümlecik gibi kullanılırlar.Bu cümlecikler isim gibi işlev gördüğünden, bir isim hangi pozisyonda kullanılabiliyorsa o pozisyonlarda bulunablirler.Bu pozisyonardan bri de özne pozisyonudur.Şimdi noun Clause yapılarını iki ana başlık altında inceleyerek özne pozisyonunda nasıl nasıl kullanıldıklarını görelim.

a) Kararlı Durum bağlaçları: That & The Fact That

İngilizce'de tam bir cümlenin önüne That ya da The Fact That  getirildiğinde o cümle artık bir cümle olmaktan çıkar ve cümlecik olur.İsim görevinde kullanılacağı için de isim cümleciği (Noun Clause) diye adlandırılır.
That ve The Fact That yapılarına kararlı durum bağlacı dememizin nedeni kendilerinden sonra gelen cümlenin net yargı içermesidir.Ayrıca that ve the fact that bağlaçlarıyla yapılan Noun Clause yapıları özne konumunda kullanıldıklarında aralarında ne anlamsal ne de gramer olarak bir farklılık söz konusu değildir.

-That he came late made me angry
-Onun geç gelmesi beni kızdırdı.

-The fact that they lost the match disappointed us.
-Onların maçı kaybetmeleri bizi hayal kırıklığına uğrattı.

b) Kararsız Durum Bağlaçları:

Kararsız durum bağlacı olarak adlandırdığımız ve Noun Clause (isim cümleciği) yapan yapılardan cümlede özne olabilecekler aşağıda listelenmiştir.Bu yapılara kararsız dememizin sebebi içinde bulundukları cümlede net bir yargı içermemeleridir.

  • Wh- soru kelimeleri
  • How soru kelimesi
  • Whether (or not)
-Whether they will come (or not) is not certain yet.
-Onların gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

-Where she was yesterday is not known to anyone.
-Onun dün nerede olduğu kimse tarafından bilinmiyor.

-How he cooks these meals is still a mystery
-Bu yemeklerin nasıl pişirildiği hala bir sır