Aranıyor...
10 Kasım 2012 Cumartesi

Genel Muhasebe - Özellikli Hesap ve İşlemler

17:00
Özellşkli hesap ve işlemler konusunda hazırlanmış slayt gösterisidir,Nazım hesaplar,düzenleyici hesaplar,dönem ayırıcı hesaplar konusunda bilgi verilmiştir.