Aranıyor...
8 Kasım 2012 Perşembe

Genel Muhasebe - Gelir Gider Hesapları

15:22
Gelir, gider ve mliyet hesapları konularını içermektedir. Temel mali blançolar ve hesaplar, Blanço hesapları, Gelir tablosu hesapları, Maliyet Hesapları