Aranıyor...
10 Kasım 2012 Cumartesi

Genel Muhasebe - Amortisman Yenileme Fonu

16:56
Amortisman ve Yenileme Fonu uygulamalarının muhasebeleştirilmesi.