Aranıyor...
12 Kasım 2012 Pazartesi

Evrim

18:25
Canlıların Evrimi neyi tanımlar Evrimin meydana gelmesinde rolü olan faktörler… 1-Ortam koĢulları 2-EĢeyli üreme 3-Bireysel değiĢiklikler (Varyasyon) A-Genotipik değiĢiklik (Mutasyon) B-Fenotipik değiĢiklik (Modifikasyon) 4-Doğal seçim… 5-Uyum (adaptasyon)...