Aranıyor...
15 Kasım 2012 Perşembe

Borçlar Hukuku

18:22
Borçlar Hukukuna Giriş,Borçlar Hukukunun Konusu 1)Genel Hükümler 2) Özel Borç İlişkileri Borç Kavramı,En Dar Anlamda Borç,Dar Anlamda Borç, Geniş Anlamda Borç(Borç İlişkisi),Borçlar Hukukunda Geçerli İlkeler, Alacak Hakkı Nispi Bir Haktır, Mutlak Hakkın Doğması,Borç ve Sorumluluk , Eksik Borç ,Borcun Kaynakları,Hukuki İşlem,Haksız Eylem Nedensiz Zenginleşme:  Hukuki İşlem Hukuki İşlem:, Hukuki İşlemlerdeSınıflandırmalar,  Katılan Kişi Sayısına Göre Hukuki İşlemler ,.Bir Taraflı Hukuki İşlemler,, Çok Taraflı Hukuki İşlemler: ,Sözleşmeler, Bir Yana Borç Yükleyen Sözleşmeler, İki Yana borç Yükleyen sözleşmeler, Kararlar, Sonuç Doğurma Zamanına göre Hukuki İşlemler, Ölmeden Önce, Öldükten Sonra, Mal Varlığı Üzerindeki Etkisine Göre Hukuki İşlemler , Borçlandırıcı İşlem:, Harcama İşlemi, İcap, Duyuru Yolu ile Söz Verme: 4. Sözleşmelerde Şekil ,Geçerlilik Koşulu Şekli, Sözlü Şekil, Yazılı Şekil, Resmi Şekil: ,Tescil Şekil, İlan , İspat Koşul Şekli konuları detaylı olarak anlatılmıştır.